Eerste stads rondleiding met dove gids en (schrijf)tolken een feit! – door Mirjam Koornneef

Op de foto staat links een schrijftolk met haar apparatuur, links van haar een man die de gebarentolk is voor de Dove gids. Zij staat daarnaast in een gele jas en gebaart naar de groep. Rechts op de voorgrond staat de slechthorende gids die meeleest op het scherm van de schrijftolk die typt wat er wordt gezegd.

Wat was het bijzonder om afgelopen maandag 7 oktober aanwezig te zijn bij de eerste stadsrondleiding van Rotterdam onder begeleiding van gids Gera die zelf doof geboren is.

We verzamelden met een aantal horende, slechthorenden, studenten van de tolkenopleiding en geïnteresseerden op Centraal Station te Rotterdam, waar we instructies kregen over de route die we gingen lopen en we kregen de eerste woorden in gebaren te leren, zoals het gebaar voor de trein, metro en tram, evenals goedemorgen.

Vervolgens gingen we op stap. We kregen gedurende de route de mogelijkheid om onze oren af te schermen van geluid. Op de route die we liepen kregen we van alles te horen,
van serieuze verhalen over de dovencultuur, tot aan grappige moppen over doven.Daarnaast verhalen over de geschiedenis van Rotterdam en de geschiedenis van bekende Rotterdamse doven mensen. Dit alles aangevuld met verschillende korte gebaren die we leerden gedurende de rondleiding.

Ik vond het een bijzondere ervaring om de stad vanuit dit uitgangspunt te benaderen en tegelijkertijd meer empathie te ontwikkelen voor dove en slechthorenden en een kijkje in het leven te krijgen van de doelgroep evenals het vak “tolk”.