15 april symposium De kunst van het anders zien

De binnenzaal van Museum Beelden aan Zee met op witte plateaus en sokkels sculpturen en beeldenMuseum Beelden aan zee. Foto: Piet Gispen.

Op maandag 15 april 2013 organiseert stichting Kunst en Cultuur voor Blinden en Slechtzienden (KUBES) het symposium De kunst van het anders zien – meer dan oog voor kunst. De stichting presenteert deze dag de resultaten van een groot opgezet onderzoek naar de toegankelijkheid van cultuur. KUBES wil zich sterk maken voor een keurmerk voor een goede toegankelijkheid.

Over KUBES

KUBES is vijfentwintig jaar geleden opgericht door Arend Knot met een tweeledig doel: het cultuuraanbod beter toegankelijk maken voor blinde en slechtziende bezoekers en blinde en slechtziende kunstenaars stimuleren om hun creativiteit te ontwikkelen.

De stichting organiseert maandelijks een excursie naar een culturele instelling, jaarlijks een cultureel weekend, speciale leergangen kunstgeschiedenis en workshops, zoals het jaarlijkse beeldhouwweekend.

Naast het symposium op 15 april opent die dag ook de jubileumexpositie van KUBES, Zinnebeelden aan Zee – De kunst van het anders zien XXV. Deze expositie geeft een goed beeld van het kunstaanbod van blinden en slechtzienden. In het museum zijn ongeveer zestig werken te zien van een dertigtal kunstenaars.

Voor toegankelijke musea

Nederland telt zo’n 350.000 blinden en slechtzienden. Dit aantal zal volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie in Nederland met veertig procent toenemen. Dit maakt het belang van toegankelijkheid alleen maar groter.

Een betere toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden biedt voor culturele instellingen bovendien kansen om de bezoekersaantallen te vergroten. Volgens KUBES essentieel in tijden van bezuinigingen en teruglopende belangstelling van sponsoren.