Stichting Nagele Expositie/Museum Nagele

Het museum stelt de architectuur centraal in een permanente expositie. Deze expositie gaat in op de ontstaansgeschiedenis van Nagele en haar unieke plaats in de architectuurgeschiedenis van Nederland. Dit geheel kan niet los worden gezien van de oorsprong: het vroegere Nagele, verdronken en verdwenen, de Zuiderzeewet met als resultaat de droogmakerijen, het ontstaan en de realisatie van Noordoostpolder en de relatie en verschilpunten met de overige dorpen in Noordoostpolder. Daarnaast organiseert Museum Nagele elk kwartaal een nieuwe wisselexpositie waarin architectuur en beeldende kunst een belangrijke rol spelen. Sinds 1998 is Museum Nagele gehuisvest in de voormalige rooms-katholieke kerk, die gebouwd…

Read More

Blauwe cirkel met in witte letters het woord Pit. Rechtsboven en linksonder van de cirkel staan 3 rode lijnen die een kwart van een cirkel groot zijn en naar buiten steeds dikker en langer worden.

PIT Veiligheidsmuseum

Pit is het nationale veiligheidsmuseum. Het gaat over de geschiedenis van de veiligheid en hulpverlening door de brandweer, de politie en de ambulance.

Read More

Ga naar de inhoud