twee handen voelen aan een driedimensionale weergave van een architectonisch gebouw. Een Arque the triomphe boog

Tentoonstellingsbezoek van blinden (2) – door Ad van der Waals

Er zijn tegenwoordig heel wat initiatieven om museumbezoek van mensen met een visuele beperking mogelijk te maken. Musea hebben meer aandacht voor toegankelijkheid en het organiseren van doelgroepgerichte rondleidingen. De Stichting KUBES organiseert al meer dan 25 jaar excursies voor blinden en slechtzienden en biedt ook cursussen aan voor mensen met een visuele beperking die op diverse manieren kunstzinnig actief willen zijn. Het Oogfonds organiseert samen met Dedicon en het Van Abbemuseum de jaarlijkse Raak stimuleringsprijs waarbij musea uitgedaagd worden hun presentaties toegankelijk te maken voor mensen met een visuele handicap. Via onder meer de website Museum4all en orenenogentekort.nl wordt ruim bekendheid…

Read More

Het eerste deel van een krantenknipsel uit de Blindenboden van 1950. Het volledige krantenbericht is gepubliceerd in dit artikel

Een sympathieke geste, door Ad van der Waals

Als je wat grasduint in oude tijdschriften kom je mooie dingen tegen die je dan ook wel een keertje wilt doorgeven. Voor de liefhebbers nu dus ter informatie. Ver voor de oprichting van KUBES en in de periode dat de eerste rechtsvoorganger van het Oogfonds (VNBW) gestalte kreeg, laat staan dat we wisten dat er ooit iets zou komen als RAAK, en allerlei initiatieven vanuit het perspectief van belangenhebbenden, was er al belangstelling voor het toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden van kunst en musea. Ik kwam een berichtje tegen in De Blindenbode, het blad van de toenmalige Nederlandse Blinden Bond (een verre…

Read More

Ga naar de inhoud