Een sympathieke geste, door Ad van der Waals

Als je wat grasduint in oude tijdschriften kom je mooie dingen tegen die je dan ook wel een keertje wilt doorgeven. Voor de liefhebbers nu dus ter informatie. Ver voor de oprichting van KUBES en in de periode dat de eerste rechtsvoorganger van het Oogfonds (VNBW) gestalte kreeg, laat staan dat we wisten dat er ooit iets zou komen als RAAK, en allerlei initiatieven vanuit het perspectief van belangenhebbenden, was er al belangstelling voor het toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden van kunst en musea. Ik kwam een berichtje tegen in De Blindenbode, het blad van de toenmalige Nederlandse Blinden Bond (een verre…

Read More

Font Resize
Contrast